Stanovisko AHR ČR ke kompenzacím schváleným vládou

Foto: Marek Brunner

Největší zaměstnavatelé, jako hotelové řetězce a skupiny hotelů, budou prakticky bez dotace, protože na celý řetězec, který v některých případech čítá více než 30 hotelů, bude pohlíženo jako na jeden podnik s celkovým limitem 1,5 mil.


 Asociace hotelů a restaurací České republiky vítá skutečnost, že vláda změnila některé původně navrhované parametry kompenzačních programů. Jedná se především o zvýšení celkového objemu finančních prostředků a znovu zavedení osvědčených programů Covid nepokryté náklady a Covid 22. Bohužel, vzhledem k tomu, že vláda nastavila limit propadu tržeb pro získání dotace na minimálně 50 % a maximální limit celkové dotace na jeden podnik je nastaven na 1,5 mil. Kč, přibližně třetina provozovatelů ubytovacích a stravovacích zařízení bude z tohoto programu již předem diskvalifikována. To vyplývá z průzkumu AHR ČR, který tento týden provedla.

Největší zaměstnavatelé, jako hotelové řetězce a skupiny hotelů, budou prakticky bez dotace, protože na celý řetězec, který v některých případech čítá více než 30 hotelů, bude pohlíženo jako na jeden podnik s celkovým limitem 1,5 mil. Ztráty přitom byly v desítkách milionů jen za kompenzované období. Stejně tak velké hotely nad 100 pokojů budou limitovány uvedenou maximální částkou na podnik, což je opět prakticky vyřazuje z jakékoliv možnosti alespoň částečně pokrýt skutečné náklady a ztráty. Jedná se přitom převážně o podniky nacházející se ve velkých městech, které již druhým rokem zaznamenávají největší ztráty a propady obsazenosti a zároveň jsou největšími zaměstnavateli v oboru. Podnikatelé, kteří se maximálně snažili přizpůsobit zásadním omezením provozů a jejichž propad tržeb se jim podařilo udržet pod 50 %, zůstanou zcela bez pomoci. Tento fakt vnímá AHR ČR jako diskriminační, neboť bez rozdílu objemu ztrát byl omezeními zasažen prakticky celý sektor služeb cestovního ruchu, a to včetně jejich dodavatelů.

Jako pozitivní posun a výsledek jednání lze na druhou stranu vnímat skutečnost, že došlo ke změnám oproti původnímu návrhu, a to ve sjednocení srovnávacího a rozhodného období na listopad a prosinec loňského roku, nárůstu celkového objemu alokovaných finančních prostředků a využití existujících programů, které čerpají finanční prostředky z Dočasného rámce EK a ne v rámci režimu de minimis.

AHR ČR zároveň vyzývá vládu, aby zvážila urychlené uvolnění podmínek pro příjezdy zahraničních turistů jako jeden ze zásadních kroků pro obnovení volného podnikání a u kompenzačních programů zvážila snížení minimální hranice propadu tržeb alespoň na 40 % a zvýšení maximální výše kompenzace pro velké podniky nad 250 zaměstnanců.

Věříme, že alespoň takto upravený program pomůže mnoha provozovatelům ubytovacích a stravovacích zařízení, které reprezentujeme. Výsledek bude ale zklamáním pro mnohé podnikatele, kteří očekávali od vlády po dvou letech opakovaných omezování účinnou podporu pro přežití doufejme posledních měsíců pandemie. Je třeba si rovněž uvědomit, že je stále omezen příjezd turistů ze zahraničí. Vláda by měla nyní seriózně a efektivně přistoupit k podpoře restartu podnikání v sektoru cestovního ruchu, na kterém je mnoho občanů a regionů existenčně závislých. Dosud poskytnuté finanční prostředky na podporu podnikatelů v době pandemie nepřesáhly částku, kterou tento obor do veřejných rozpočtů každým rokem běžného provozu přispíval,“ řekl v reakci na dnešní rozhodnutí vlády Václav Stárek, prezident AHR ČR.

Kam na dovolenou? Jak si zařídit víza? Kde najít levné ubytování? Jak si koupit levné letenky? Jak zaplatit dálniční mýto? To vše a ještě mnohem více zjistíte na našem webu Cesty a výlety

Podívejte se i na naše další weby:

www.life24.cz

www.testyojetin.cz 

www.cartrax.cz

 


CestyAvylety.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@cestyavylety.cz 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Provozovatelem webu www.cestyavylety.cz je CarTrax, s.r.o., IČO: 10827226 se sídlem Praha 1, Rybná 716/24. Obsah internetových stránek www.cestyavylety.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2022 Cestyavylety.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.