Japan Airlines se staly první leteckou skupinou na světě, která se připojila ke Globální radě pro udržitelný cestovní ruch

Foto: Unsplash

Globální rada pro udržitelný cestovních ruch - GSTC - je organizace, která stanovuje a spravuje globální standardy pro udržitelný cestovní ruch.


S cílem přispět k realizaci udržitelného cestovního ruchu zahrnujícího filozofii udržitelného cestovního ruchu navázala společnost Japan Airlines spolupráci se společností Sakura Quality Management, jedinou organizací se sídlem v Japonsku, která získala uznání svých jedinečných hodnotících standardů od GSTC. Prostřednictvím tohoto partnerství si společnost Japan Airlines klade za cíl podporovat a rozšiřovat udržitelný cestovní ruch.

Udržitelný cestovní ruch se stal klíčovou iniciativou ve vládní strategii "Základní plán podpory nového cestovního ruchu". Světová organizace cestovního ruchu OSN (UN Tourism) jej definuje jako "cestovní ruch, který plně zohledňuje své současné a budoucí ekonomické, sociální a environmentální dopady a řeší potřeby návštěvníků, odvětví, životního prostředí a hostitelských komunit".

Díky tomuto partnerství nabídnou obě společnosti turistům možnost udržitelného cestovního ruchu uznávaného podle celosvětových standardů, který prostřednictvím cestování vytváří nová spojení a vztahy a přispívá k řešení sociálních problémů, jako je nadměrný turismus, ničení životního prostředí a ztráta místní kultury a tradic.

Společnost Japan Airlines bude i nadále přispívat k propagaci a rozvoji odpovědného cestovního ruchu, oživení regionu, ekonomickému rozvoji a zvýšení počtu obyvatel.

Budoucí iniciativy

S cílem přispět k podpoře certifikace domácích ubytovacích zařízení se společnost JAL věnuje interní podpoře auditorů. Nezávislí kvalifikovaní auditoři budou provádět certifikační audity, aby byla zajištěna jejich důvěryhodnost.

Kvalifikovaný auditor: Kvalifikované osoby, které absolvovaly školení auditorů GSTC a složily písemné i praktické zkoušky. Další požadavky na kvalifikované auditory přezkoumá a potvrdí certifikační orgán akreditovaný GSTC.

Společnost Japan Airlines bude organizovat semináře, vzdělávání a poradenské služby a vytvoří systém pro přijímání dotazů od organizací destinačního managementu a dalších subjektů, přičemž bude spolupracovat se souvisejícími místními vládními agenturami a místními komunitami, aby přispěla k oživení regionu.

Kam na dovolenou? Jak si zařídit víza? Kde najít levné ubytování? Jak si koupit levné letenky? Jak zaplatit dálniční mýto? To vše a ještě mnohem více zjistíte na našem webu Cesty a výlety

Podívejte se i na naše další weby:

www.life24.cz

www.testyojetin.cz 

www.cartrax.cz

 


CestyAvylety.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@cartrax.cz 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Provozovatelem webu www.cestyavylety.cz je CarTrax, s.r.o., IČO: 10827226 se sídlem Praha 1, Rybná 716/24. Obsah internetových stránek www.cestyavylety.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2022 Cestyavylety.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.